GENERELLE BETINGELSAR

BESTILLING

Gjesten vil motta bekrefting på bestillinga via e-post. Det er 18 års grense på bestilling av overnatting. Hotellet kan kansellere booking ved ankomst dersom gyldig legitimasjon ikkje kan framvisast. 

avbestilling / endringAr

Ved ikkje-frammøte vil bekreftet rom belastast 100%. 

Avbestilling av bekrefta hotellrom er gratis ved avbestilling via telefon eller mail seinast 1 døgn før tid for innsjekk. Ved avbestilling mindre enn 1 døgn før ankomst vil bekrefta pris bli belasta. 

gruppereservasjonAr

Arrangør (bestillar) er ansvarleg for deltakarrekningar (rom, minibar, bar, restaurant ol) som ikkje blir betalt. 

Ved gruppebestilling skal namneliste, program, kontaktinformasjon på leiar av gruppa, moglege allergiar og spesiell behov sendast til hotellet ei veke før arrangementet startar. 

Ved ikkje-fremmøte vil bekrefta rom belastast 100%.

priser og betaling

Vi tar atterhald om prisendringar som følger av auka konstnadar på innkjøp, tenester, valuta, auka skatt og avgift eller andre forhold som er styrt av ekstern partnar. 

Vi ønska å vere mest mogleg kontantfrie og vi oppfordrar våre gjestar til å bruke elektroniske betalingsløysingar. Som forbrukar og vår gjest vil dette vere ein trygg måte å reise på. Ved kontant oppgjer er det kun norsk valuta, NOK, som aksepterast.

Vi oppfordrar til betaling med kredittkort, bankterminal er tilgjengelig - og aksepterer MasterCard og Visa. Sjekkar og reisesjekkar aksepterast ikkje. 

Ved betaling med faktura, skal det bekreftast seinast ved utsjekk. 

skade

Gjesten står sjølv økonomisk ansvarlig for eventuelle skadar som påførast hotellrom, oppfinner eller annet utstyr. 

Ved gruppebookingar, er arrangør (bestillar) økonomisk ansvarleg for eventuelle skadar som påførast hotellrom, oppfinner eller anna utstyr. 

opplevINGAR

På dei aktivitetar og opplevings-tenester som vidareformidlast av Stad Hotell (surfing, fotturar, båtturar ol) gjelder kvar enkelt aktørs vilkår. 

Fource majoure

Hvis hendingar som er utanfor vår kontroll, til dømes streik, brann, ekstremveir og anna som gjer at opphaldet eller aktiviteten ikkje kan gjennomførast, har vi rett til å kansellere opphaldet eller aktiviteten utan vidare ansvar for å betale kompensasjon.

NYHEITSBREV

BOOKING@STADHOTELL.NO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram